Voordelen voor leden

Terug

Voordelen voor leden

ecca-leden kunnen actief participeren in ECCA-commissies, werkgroepen en taakgroepen. De leden ontvangen regelmatig informatie, verslagen en statistieken via de ECCA-info/flash service en de ECCA nieuwsbrief.

Halfjaarlijkse bijeenkomsten bieden gelegenheid tot het uitwisselen van ideeën en technische informatie tussen de aangesloten ondernemingen in Europa en zusterorganisaties in de hele wereld, zoals bijvoorbeeld de National Coil Coaters Association in Noord-Amerika.

Aangeboden diensten

 • Twee congressen per jaar: de recentste marktontwikkelingen en gelegenheid tot netwerken
 • Referentiepunten: Kwartaalstatistieken, milieu-indicatoren
 • Opvolging van de Europese wetgeving
 • Software om computermodellen te maken voor virtuele staal- en aluminium coil coating
 • Vertegenwoordiging van de sector bij diverse instanties
 • Regelmatige nieuwsbrieven
 • ECCA verslagen over specifieke onderzoeken (bijvoorbeeld milieucertificaten van concurrerende materialen, visie op 10 jaar coil coating, en dergelijke)
 • ECCA Milieuverklaring als leidraad voor leden
 • ‘EURODES’ paneeltests in de open lucht
 • Up-to-date database van Coil Coating lijnen wereldwijd (behalve Noord- en Zuid-Amerika)
 • Uitgebreide ledenlijst

Meer lezen…

  ECCA Value Proposition